O nas

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Pokochaj Mnie” powstało 1 lutego 2015r. W swoich kręgach zrzesza rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodziny adopcyjne, podopiecznych rodzinnej pieczy zastępczej oraz sympatyków tejże formy wsparcia dla dzieci. Naszym priorytetem jest przede wszystkim wsparcie dzieci, które będąc w dysfunkcyjnym środowisku rodzinnym poszukują pokochajmnieakceptacji, wsparcia, poczucie bezpieczeństwa, przynależności a przede wszystkim poszukują miłości. Jako stowarzyszenie promujemy ideę rodzicielstwa zastępczego jako najlepsza forma w momencie gdy rodzina biologiczna boryka się z różnymi problemami min. Alkohol, przemoc fizyczna, psychiczna, różnego rodzaju dysocjacje, a także „chroniczna” nieporadność społeczna.  Poprzez szerzenie idei chcemy integrować nasze dzieci ze społeczeństwem lokalnym, krajowym, zagranicznym pokazując tym samym jak istotna jest tolerancja.
Jako Stowarzyszenie wspieramy rodziny w nim zrzeszone. W obliczu wielu problemów z którymi przychodzi nam rodzicom się zmagać  każdego dnia od problemów zdrowotnych dziecka, po problemy wychowawcze a także wielokroć ogromne bagaże złych doświadczeń wiemy jak ważne jest wsparcie, jak ważna jest rozmowa ile znaczy zrozumienie. Trzy osoby z Zarządu od momentu pozostania rodziną zastępczą sukcesywnie podnoszą swoje kwalifikacje by jak najlepiej wesprzeć dzieci, którym dane jest im w tym momencie pomóc, socjalizować, pokazywać piękne aspekty życia społecznego, a także uczyć samodzielności.

Piękno bycia rodziną zastępczą i adopcyjną oddają słowa Janusza Korczaka:

„Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli…”

i tak też jest z naszymi staraniami by dać siebie dla Nich, dla dzieci które pragną normalności.